הניסיון של E-Fulfillment מאפשר לכם להביא את הארגון למצוינות ולהגשמת היעדים הכלכליים והארגוניים במלואם

E-Fulfillment מציעים מומחיות ותוצאות מוכחות:

ידע עשיר וניסיון בתפעול / רכש / ומערכות מידע,
כולל הקמה וניהול התפעול והלוגיסטיקה בחברות טכנולוגיה גלובליות.

ניסיון רב בהעברת מוצרים משלבי פיתוח ליצור המוני (NPI)
ממוצרים "פשוטים" ועד למוצרים עתירי טכנולוגיה.

הצלחה מוכחת בייזום והטמעת תהליכי שיפור וייעול
לרבות במוצרים, שירותים ומערכות מידע, צמצום הוצאות והוזלת עלויות.

הובלת הגידול ברווח הגולמי באמצעות הקטנת ההוצאות התפעוליות.

מומחיות בניהול יחסי עבודה ותהליכי עבודה מול קב"מ
בסין וטייוואן, איתור וניהול קבלני משנה בארץ ובחו"ל.

הניסיון של E-Fulfillment מאפשר לכם להביא את הארגון למצוינות ולהגשמת היעדים הכלכליים והארגוניים במלואם

E-Fulfillment מציעים מומחיות ותוצאות מוכחות:

ידע עשיר וניסיון בתפעול / רכש / ומערכות מידע,
כולל הקמה וניהול התפעול והלוגיסטיקה בחברות טכנולוגיה גלובליות.

ניסיון רב בהעברת מוצרים משלבי פיתוח ליצור המוני (NPI)
ממוצרים "פשוטים" ועד למוצרים עתירי טכנולוגיה.

הצלחה מוכחת בייזום והטמעת תהליכי שיפור וייעול
לרבות במוצרים, שירותים ומערכות מידע, צמצום הוצאות והוזלת עלויות.

הובלת הגידול ברווח הגולמי באמצעות הקטנת ההוצאות התפעוליות.

מומחיות בניהול יחסי עבודה ותהליכי עבודה מול קב"מ
בסין וטייוואן, איתור וניהול קבלני משנה בארץ ובחו"ל.

…”אני לא מבין איך עבדנו עד כה”..

E-Fulfillment מתכננים ומיישמים, הלכה למעשה, הטמעה 
של אסטרטגיה ומצוינות תפעולית בארגון שלכם 
ועוזרים לכם להשיג מצוינות עסקית.

עם אסטרטגיה נכונה שהוטמעה ויושמה כמו שצריך,
הארגון שלכם יתחיל ליהנות מיתרונות אלו באופן מיידי:

E-Fulfillment מתכננים ומיישמים, הלכה למעשה, הטמעה 
של אסטרטגיה ומצוינות תפעולית בארגון שלכם
ועוזרים לכם להשיג מצוינות עסקית

עם אסטרטגיה נכונה שהוטמעה ויושמה כמו שצריך,הארגון שלכם יתחיל ליהנות מיתרונות אלו באופן מיידי:

רווחיות
מרבית

שיפור ניכר
ומידי בפריון

רמת שירות
גבוהה

אפקטיביות
תפעולית